även Östermalm kan få ”open streets”

Östermalm På Södermalm har Nytorget och Medborgarplatsen stängts av för trafik under två dagar i sommar och en fest har hållits på platserna. Nu vill stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) att Östermalm tar efter konceptet.

– Årets försök med Open Streets har varit en stor succé. Försöket har visat på att det är fullt möjligt att stänga av för biltrafik i innerstaden och låta människor återta gaturummet.