ANNONS

JO granskar tvist om spaljé

ANNONS

TYRESÖ En spaljé har fått JO att besluta sig för att granska kommunen. En fastighetsägare uppger i sin anmälan till JO att han tvingas söka bygglov for att få veta hur en spaljé ska vara utformad för att inte vara bygglovspliktig.

Anmälaren hänvisar till kommunens hemsida där det stod att en spaljé ska vara ”mycket genomsiktlig”. För att få en precisering av vad som menades med detta uppmanades han att skicka in en bygglovsansökan.