18

oktober är sista datumet för att lämna in ansökan om föreningsbidrag för 2014 från stadsdelsnämnden. Alla föreningar kan söka bidrag. Mer info finns på stockholm.se