ANNONS

Var åttonde äldre kvinna i Huddige är fattig: ”Väldigt sorgligt”

christina markgren diakon i vårby gård
Här i Vårby gård jobbar diakonen Christina Markgren. Hon träffar pensionärer som har det dåligt ställt.
Dyra glasögon, tandläkarbesök och resor. Det kan många av Huddinges pensionärer glömma – särskilt kvinnorna. Var åttonde kvinnlig pensionär i kommunen är fattig.
– Många som har ekonomiska problem drar sig undan. Det är väldigt sorgligt, säger diakonen Christina Markgren.
ANNONS

Det rör det sig främst om ensamstående kvinnor som haft låglöneyrken, som till exempel vårdbiträde eller kassörska, och varit hemma mycket när barnen var små.

Pensionen räcker till mat och hyra. Men när dyra glasögon, tandläkarbesök och fotriktiga skor ska bekostas, då kommer stressen. Pensionen räcker inte till.

För att inte tala om resor, att gå på restaurang eller köpa julklappar till barnbarnen. Det jobbar en del pensionärer extra för att få ihop till.

Det handlar inte minst om kvinnor som varit sjuka

Christina Markgren, diakon.

Mitt i har talat med flera diakoner och engagerade företrädare i pensionärsorganisationer i Huddinge och grannkommunerna Botkyrka och Haninge. Alla ger samma bild över det faktum att här finns många äldre kvinnor som lever i fattigdom.

Många drabbade i Vårby gård

I Huddinge är andelen kvinnliga fattiga pensionärer 12,6 procent. Det motsvarar var åttonde kvinna. Det finns betydligt färre fattiga äldre män, här är andelen 6,7 procent i Huddinge.

Totalt sett har antalet fattiga pensionärer i Huddinge ökat de senaste åren.

Christina Markgren är diakon i Sankt Mikaels församling, som täcker Vårby gård och Segeltorp. I främst Vårby gård finns pensionärer som har det svårt att få vardagen att gå runt.

– Det är jättetufft för pensionärer i dag. Det handlar inte minst om kvinnor som varit sjuka mycket, änkor och ensamstående som inte jobbat heltid och får väldigt låg pension i slutändan, säger hon.

ANNONS

christina markgren

Christina Markgren i Vårby gård och Segeltorp.

Skamfyllt att vara fattig

Christina Markgren talar om en skamfylld vardag för äldre som inte har det gott ställt.

– De pensionärer som vänder sig till mig med ekonomiska bekymmer har kanske blivit hitfösta av deras barn eller väninnor. Det finns en stolthet som gör att de inte vill komma hit, säger hon.

Hon berättar om en kvinna som berättat att hon inte skulle klara sig om det inte vore för att hennes barn bidrar med 2 000 kronor i månaden.

Hur mår äldre med dålig ekonomi?

– Ofta blir man isolerad. Det är en social fråga, att kunna träffas och fika eller bjuda hem folk. Många drar sig undan för att de inte vill visa hur man har det. Det är väldigt sorgligt, säger Christina Markgren.

Hon brukar tipsa äldre att handla second hand.

– Det har blivit ok att handla second hand. Jag uppmuntrar det. Det kan gå att hitta ett hörnskåp för 300 kronor, eller fina kläder för en tiondel mot vad det kostar i en dyr affär, tipsar Christina Markgren.

Fakta

Var åttonde kvinna fattig i Huddinge

Statistiken är från 2017, som är de senaste siffrorna från Statistiska centralbyrån.

Procentsiffran visar andelen pensionärer som lever i relativ fattigdom. Det innebär att inkomsten ligger under 60 procent av medianinkomsten.

År 2017, som statistiken är ifrån, var medianinkomsten 248 400 efter skatt. Det motsvarar en inkomst under 12 420 kronor i månaden för en ensamstående. 

Andelen fattiga i Botkyrka:

Kvinnor: 18,4 procent – högst andel fattiga i länet.

Män: 13,2 procent – näst högst andel fattiga i länet.

Andelen fattiga i Salem:

Kvinnor: 9,9 procent

Män: 3,7 procent.

Andelen fattiga i Huddinge:

Kvinnor: 12,6 procent

Män: 6,7 procent.

Andelen fattiga i Haninge:

Kvinnor: 11,7 procent

Män: 7,9 procent.

Andelen fattiga i Tyresö:

Kvinnor: 7 procent

Män: 3,8 procent.

Ett snitt för länet är:

Kvinnor: 9,97 procent.

Män: 6,51 procent.

Ett snitt för riket är:

Kvinnor: 15,2 procent.

Män: 9 procent.

Källa: SCB