Kvinnodag får Ingen flaggning

Kungsholmen Vänsterpartiet ville göra Internationella kvinnodagen, den 8 mars, till kommunal flaggdag. Men staden säger nej.

Karin Rågsjö (V) och Inger Stark (V) föreslog att flaggan skulle hissas i stadens flaggstänger den 8 mars i en motion till kommunfullmäktige, för att symbolisera kampen för ett jämställt samhälle och stolthet över de framsteg som hittills vunnits.

Miljöpartiet stöder förslaget och föreslår att Internationella kvinnodagen blir en allmän flaggdag för hela nationen.

Men den borgerliga alliansen vill inte hissa flaggan ytterligare en dag utan tycker att kampen för jämställdhet ska bedrivas oavsett flaggning eller inte.

Invånare vill ha en parkscen på Essingen

Stora Essingen Stadsdelsnämnden har bestämt sig för att rusta upp Oxhålsbadet på västra delen av Stora ­Essingen under året.

Essingeöarnas hembygdsföreningen önskar nu att stadsdelen samtidigt tar vara på grässluttningen ner mot vattnet. Här skulle man ganska lätt kunna ordna sittplatser för en publik och med en liten scen vid vattenkanten skulle här kunna spelas många föreställningar. En plats som i dag saknas på ön.

Medborgarförslaget är nu skickat vidare till nämnden för beslut.