Kvinnofrids kampanj lägger fokus på förövare

Välj att sluta
Pressbild från kampanjfilmen Välj att sluta.
I samband med FN:s dag för avskaffande av våld mot kvinnor lanserar Operation Kvinnofrid kampanjen ”Välj att sluta”. Syftet är att fler stockholmare som utsätter en närstående för våld ska söka hjälp.

I dag, en knapp vecka efter internationella mansdagen infaller FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor.

LÄS MER: Tänder ljus för mördade kvinnor.

Med anledning av detta släpper Operation Kvinnofrid, i samarbete med bland annat länsstyrelsen och polisen, kampanjen ”Välj att sluta!”. Kampanjen utgörs av en treminuters film och en webbsida där den som utövar våld kan hitta information om var i Stockholm man kan vända sig för hjälp.

– Förhoppningen med insatsen är att tillgängliggöra det stöd som finns och därigenom göra så att fler söker hjälp för att förändra sitt beteende. Om våldet i nära relationer ska upphöra måste vi rikta oss till både de personer som utövar våldet och till brottsoffret, säger Chris Heister, landshövding på Länsstyrelsen Stockholm i ett pressmeddelande.

Operation Kvinnofrid är ett samarbete mellan landsting, kommuner, polisen och kriminalvården i Stockholms län. I Operation Kvinnofrids uppdrag ingår att sprida information om var man kan få hjälp om man utsätts för våld i nära relation, eller utövar våld själv. De senaste åren har särskilt fokus legat på de senare, vilket kampanjen ”Välj att sluta!” är ett resultat av. På hemsidan kan du som utövar våld hitta hjälp för att förändra ditt våldsamma beteende.

LÄS MER: Stockholmsbyggnader lyser i orange för FN-kampanj.