Kvinnojour utan anställda

Maria Fälth (KD), ordförande i social och äldrenämnden, vill inte ge några löften om framtida satsningar på kvinnojouren.
Maria Fälth (KD), ordförande i social och äldrenämnden, vill inte ge några löften om framtida satsningar på kvinnojouren.
Väsby får snart en ny kvinnojour. Men trots att den tidigare lades ner på grund av lågt bidrag satsar kommunen inte mer, utan ännu mindre.

– Skamligt, tycker Siv Gustavsson på kvinnojouren i Sollentuna.

Det var vid jul förra året som Väsby kvinnojour lades ner. Orsaken var att de hade nekats pengar till en heltidstjänst av kommunen.

– Vi ställde krav att kommunen skulle gå in med mer pengar, men de ville inte, berättar Britt-Marie Proos Svensson, tidigare ordförande för Väsby kvinnojour.

Bidraget från kommunen på 110 000 kronor räckte, enligt föreningen, endast till att bekosta jourlägenheten.

– Hade vi fått omkring 500 000 kronor hade vi kunnat ha både ­lägenheten och en anställd, säger Britt-Marie Proos Svensson.

När den nya kvinnojouren Klara nu ska öppna satsas det inte mer pengar utan mindre. Kommunen har öronmärkt 80 000 kronor till föreningen.

Det kan jämföras med kvinnojouren i grannkommunen Sollentuna som får omkring 800 000 kronor i föreningsbidrag från socialnämnden i Sollentuna varje år. Pengarna går till deras öppna verksamhet, två jourboenden samt två heltidsanställda.

– 80 000 kronor, jag tycker att det är skamligt, säger Siv Gustavsson, ordförande för Sollentuna kvinnojour.

Enligt henne är kvinnojourens kontorstjänster nödvändiga.

– Utan dem kan man inte ge kvinnorna det stöd som de behöver. Det här är inte bara någon liten trevlig frivillig verksamhet utan avancerad stödverksamhet av kompetenta personer. Och det kostar, säger Siv Gustavsson som också märkt att trycket på Sollentuna kvinnojour har ökat sedan Väsby kvinnojour lades ner.

Maria Fälth (KD), ordförande i social och äldrenämnden i Väsby kommun, betonar att de 80 000 kronorna är ett startbidrag, men vill samtidigt inte ge några löften om mer pengar i framtiden.

– Det här är en uppstartsåtgärd, en kick framåt. Vi sänkte bidraget eftersom vi insåg att det inte skulle bli någon hyreskostnad under större delen av det här året.

Hon framhåller att kommunen ändå alltid är ytterst ansvarig.

– Det har ingen större betydelse om vi skulle sätta oss på kvinnojouren eller om vi sitter på socialtjänsten.

Att trycket på Sollentuna kvinnojour har ökat måste väl betyda att det finns ett behov av en kvinnojour?

– Men det är därför jag är så glad för att det nu bildas en kvinnojour. Den är ett otroligt viktigt komplement till socialtjänsten. För så fort man vänder sig till socialtjänsten så ska det dokumenteras och så, vänder man sig till kvinnojouren kan man vara anonym.

Borde det då inte satsas mer pengar på kvinnojouren?

– Vi vet inte vad som kommer att krävas av en kvinnojour framöver. Men vi ska naturligtvis se till att vi ställer upp med de resurser som behövs, säger Maria Fälth.

För närvarande erbjuder kvinno­jouren Klara telefonjour tre timmar per vecka, men de hoppas kunna utöka verksamheten under nästa år. Enligt kvinnojouren ­Klara är målet att kunna driva ett boende och en öppen stödverksamhet med fler än en anställd.

Fakta

Nya föreskrifter är på gång

Kvinnojouren Klara är medlem i Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund.

I november kommer Socialstyrelsen med ytterligare rekommendationer och föreskrifter för vad som gäller i samverkan mellan social- och kvinnojour.

Källa: Kvinnojouren Klara och Väsby kommun