Kvinnojouren får mest bidrag

Föreningsstöd Elva föreningar har fått beviljat föreningsbidrag från Sollentunas socialnämnd år 2011.

Det gäller Kvinnojouren i Sollentuna (800 00 kronor), Föreningen Indra (Sollentuna tjejjour, red. anm) (300 000), Musketörerna (förening för personer med hård bakgrund, red. anm.) (121 000), X-cons Sollentuna (100 000), Brottsofferjouren (65 000) Föräldraföreningen mot narkotika (49 000), Norrorts Brottsofferjour, IFS-Sollentuna (15 000), Spelberoendes förening i Sollentuna (10 000), BRIS region mitt (36 000), Riksförbundet för social och mental hälsa (35 000) och Mansjouren i Stockholms län (10 000).

Totalt fick de elva föreningarna 1,6 miljoner kronor.