Kvinnojouren i Vallentuna får föreningsbidrag

Antalet som söker hjälp hos kvinnojourer ökar i hela landet. I Täby och Danderyd fördubblades samtalen mellan 2017 och 2018.
Antalet som söker hjälp hos kvinnojourer ökar i hela landet. I Täby och Danderyd fördubblades samtalen mellan 2017 och 2018.
30 000 kronor i föreningsbidrag. 20 000 förra året. Många andra kvinnojourer har avtal med sina kommuner och får mångdubbelt högre summor. Nu sätter jouren i Vallentuna hoppet till ett bidrag från Socialstyrelsen. Men hur mycket det blir – det vet de inte.

Den 18 juni beslutade socialnämnden i Vallentuna att dela ut totalt 107 500 kronor i verksamhetsstöd till föreningar i kommunen.

En av de som fick pengar var tjej- och kvinnojouren, 30 000 kronor. Men det är också det enda bidraget föreningen får av kommunen för i år.

– Det vanligaste är att man har ett avtal med sin kommun. Vi har inget sånt, det är nog tio år sen vi fick något verksamhetsstöd mer än de 30 000 kronorna från kommunen, och det är väldigt ovanligt, säger Anne-Marie Krafft Karlsson, ideell jourkvinna och tidigare kassör i Tjej- och Kvinnojouren Vallentuna.

Som exempel tar hon Täby, som får en mångdubbelt större summa och i gengäld ska ta emot barn och kvinnor i den egna kommunen.

Samtidigt ökar samtalen till kvinnojourerna i hela landet – bara i Danderyd och Täby har mängden fördubblats mellan 2017 och 2018.

”Svårt att planera”

De 30 000 kronorna räcker till föreningens lokalhyra under året. I övrigt klarar de sig på intäkterna de får för varje boende, som kommunen ersätter dem för – och ett bidrag från Socialstyrelsen.

– De senaste fem-sex åren har de sett att pengarna inte räcker till Kvinnojourerna, och därför har riksdagen beslutat om att anslå pengar, säger Anne-Marie Krafft Karlsson.

Såna kostnader vågar vi inte dra på oss längre.

Anne-Marie Krafft Karlsson

Problemet, säger Anne-Marie Krafft Karlsson, är att pengarna kommer sent – och att man inte vet hur mycket det blir.

– Det är svårt att planera för en verksamhet när man får pengar åtta månader in i verksamhetsåret. Ofta använder vi pengarna till föreläsningar, och föredragshållare, så att alla de som jobbar ideellt ska få förkovra sig lite, säger hon.

”Det är en osäker värld”

Förra året hade hon kontakt med kommunen. De sade att just bidraget från Socialstyrelsen var anledningen till att inte behöva ge mer än verksamhetsbidraget.

– Men när man tittar på andra kvinnojourer är pengarna från Socialstyrelsen utöver det som kommunen ger, säger Anne-Marie Krafft Karlsson.

”Vi försöker framhålla att mycket tid går åt till de som bara ringer till oss för att få råd, och att det inte är någon som betalar för det” säger Anne-Marie Krafft Karlsson.

Det gäller att vara försiktig med de pengar man har, säger hon.

– Det är en osäker värld som kvinnojourerna lever i. Man skulle vilja ha en heltidsanställd, vilket vi hade ett tag. Men har man inga boende får man inte in några pengar alls. Ett år gick vi väldigt mycket minus, så såna kostnader vågar vi inte dra på oss längre.

Idag har kvinnojouren i Vallentuna en halvtidsanställd, och resten ideellt arbetande.

Mitt i söker Vallentuna kommun för en kommentar.