kvinnor får mer tid i simhallen

Fittja Det ska bli fler tider för kvinnosim på Fittjabadet. Kultur- och fritidsförvaltningen har bifallit ett medborgarförslag där frågeställaren önskar fler tider avsedda för enbart kvinnor i simhallen. Politikerna ska nu utreda hur de ska lösa det praktiskt.

De ska även se över möjligheten att låna burkini i simhallen.