Kvinnor kände sig otryggare

Innerstan Dålig polisnärvaro men mycket hög trygghet. Det var de förbipasserandes kanske lite motsägelsefulla åsikt om Vasaparken och Odenplan, enligt en enkät från som polisen genomförde i april. Kvinnor kände sig otryggare än män och upplevde också polisnärvaron som sämre.

Syftet är ta reda på vilka prioriteringar polisen ska göra i framtiden i och med den nya polisorganisationen.

– Det är ett försök att, utöver brottsstatistiken, ställa frågor till allmänheten och se om något sticker ut, säger Erik Forssell vid Citypolisen.

Polisen började med Vasa­stan men ska göra enkäter i alla innerstans stadsdelar och på Lidingö under året.