Kvinnojouren: ”Vi är inte förvånade”

Kvinnojouren och Stjärnjouren hade i höstas en ljusmanifestation på internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Från vänster: Sofia Andersson ordförande i kvinnojouren, Klara Ernemo suppleant, Anna Sundberg tidigare styrelseledamot.
Sofia Andersson, ordförande, samt Klara Ernemo och Anna Sundberg i kvinnojouren.
Att våldtäkter inte utreds tar hårt på de som utsatts, menar Sofia Andersson, ordförande i kvinnojouren i Sundbyberg.
– Man känner att samhället inte tar en på allvar. Det sänder även signaler att det inte är någon idé att anmäla de här brotten, säger hon.

Mitt i har berättat om Uppdrag Gransknings avslöjande om att Solna- och Sundbybergs polisens utredare inte hinner med att utreda våldtäkter. Ofta läggs utredningar ned innan någon ens förhörts.

Sofia Andersson är ordförande i kvinnojouren i Sundbyberg.

– Vi är inte förvånade. Vi delar bilden av att våldsbrott och sexuella våldsbrott mot kvinnor ofta läggs ner eller inte utreds inom rimlig tid, säger hon.

”Brottet tas inte på allvar”

En nedlagd utredning skickar signaler om att brottet inte tas på allvar, menar Sofia Andersson.

– Många känner att samhället inte tar en på allvar. Det skickar även signaler till andra att det inte är någon idé att anmäla de här brotten och en signal till förövare att det är okej att göra så här, säger hon.

Att behöva sitta och berätta om det som hänt, vad man hade på sig och om man var påverkad av alkohol, känns för många som ett nytt övergrepp berättar Sofia Andersson.

Det skickar även signaler till andra att det inte är någon idé att anmäla de här brotten

Sofia Andersson

– Då är det ju en väldig besvikelse om förövaren inte ens tas in på förhör.

 

Behövs utbildning

I dag utreds våldstäktsbrotten i Solna och Sundbyberg under avdelningen som utreder grova brott. Hos dem hamnar även mord och skjutningar, brott som prioriteras högre.

– Om våldtäkter anses som ett grovt brott så borde det ju också utredas som ett, säger Sofia Andersson.

Det skulle behövas fler poliser som har specialutbildning inom sexualbrottslighet menar Sofia Andersson. Även kvinnojournen skulle behöva mer pengar för att kunna vara ett större stöd till kvinnor som vill anmäla vålds- och sexualbrott menar hon.

Om våldtäkter anses som ett grovt brott så borde det ju också utredas som ett

Sofia Andersson

– Vi har fått kanske 10 procent av den summa som vi ansökt om av kommunen det här året. Det täcker lokalkostnaderna, men räcker inte till något skyddat boende och vi har inga pengar för att kunna anställa personal utan jobbar helt ideellt fortfarande.

Kvinnouren i Sundberg har öppet sin telefon- och chatt-jour varje onsdag och torsdag kväll mellan 18-21 och svarar även på mail däremellan i mån av tid.