Allt fler kvinnor lämnar skärgården

Collage, Skärgårdssiffror.
I veckan får skärgårdsborna hem en enkät som ska ge svar på varför kvinnorna lämnar.
En åldrande befolkning och ett minskat antal bofasta kvinnor är en utmaning för Stockholms skärgård. Nu ska öborna få svara på vad som behöver göras, i en ny enkät.

Kvinnorna lämnar skärgården, visar en nulägesanalys. I vår får vi svar på varför.

Då genomförs en enkät som ska undersöka vilka orsakssamband som finns mellan boendevillkor och flyttningsrörelser.

– Det här är den mest omfattande, jämförande undersökning som genomförts inom området, säger Inger Lagerquist, chef för Nordiska Skärgårdssamarbetets tillväxtavdelning.

Snart kommer enkäten på posten

I veckan skickas enkäten ut till personer i åldern 20–65 år som bor i Stockholms skärgård, som nyligen flyttat ut eller som är på väg att flytta dit.

– Slutsatserna kommer vi ha användning av när vi tar nästa steg för att stärka genomförandet av landsbygds- och skärgårdsstrategin, säger Inger Lagerquist.

Samarbete ska stärka skärgården

Bakom enkäten står Stockholms läns landsting och Nordiska Skärgårdssamarbetet.

Senare i vår arrangeras lokala workshops i de tre skärgårdarna där lokala invånare och politiker får tar del av resultatet och slutsatser av enkäterna.