Kvinnor leder vart tredje företag

Upplands-Bro 27 procent av företagen i Upplands-Bro leds av kvinnor. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån. Kommunen hamnar på den övre tredjedelen av 290 undersökta kommuner.

– Det är ganska bra. Men det kan naturligtvis bli bättre, säger Ulla-Britt Mazarikis, ordförande för Damernas företagsbyrå, ett nätverk för kvinnliga företagare i Upplands-Bro.

Hon betonar vikten av förebilder för att få fler kvinnor att starta eget eller att bli företagsledare.

Störst andel kvinnliga företagsledare finns bland företag på Lidingö och i Danderyd. Där leds nästan 40 procent av företagen av kvinnor.