Kvinnor på Lidingö utsatta för våld

Kvinnor i parförhållanden är mer utsatta på Lidingö än riksgenomsnittet. Nästan var tredje kvinna uppger att de har utsatts för våld i en nuvarande eller i en tidigare relation.

Lidingö stad har genomfört en enkät bland kommunens invånare med frågor om utsatthet för våld i nära relation. Staden skickade ut 3000 enkätformulär till personer boende på Lidingö i åldrarna 18-84 år.

Nästan var tredje kvinna som svarat på enkäten säger sig ha varit utsatta för våld medan utsattheten bland män är lägre. Vilken typ av våld det handlar om är sexuellt tvång och våld, lindrigt och grovt fysiskt våld och upprepade psykiska eller verbala kränkningar och trakasserier.

Varför har ni gjort denna undersökning?

– Vi ville veta omfattningen på problemet, i samband med att vi sökte pengar från Socialstyrelsen så har de ett prestationskrav på att man ska ta reda på hur många som utsätts. Och då frågar man den egna personalen om hur många som de tror har problem. Men vi ville veta hur det stod till med hela befolkningen så vi skickade ut en enkät, säger Erik Sundström, projektledare på omsorgs- och socialförvaltningen i Lidingö stad.

Nästan var tredje kvinna som svarat på enkäten säger sig ha varit utsatta för våld. Varför är kvinnor på Lidingö så utsatta?

– Vi har jämfört med andra undersökningar och kvinnor på Lidingö är mer utsatta än riksgenomsnittet. Brottsförebyggande rådet har konstaterat att man rapporterar mer i storstäder, det är en delförklaring. Vi ha velat se omfattningen och har inte gått in i detaljer, säger Erik Sundström.

Läs mer i Lidingö tidning på fredag.