Skeppsvrak kan vara Grå Ulven från 1600-talet

nyheter I förra veckan dök ett gammalt örlogsfartyg upp i det lågstående vattnet vid Kastellholmen.

Sjöhistoriska museets experter tror att det kan vara det gamla fartyget Grå Ulven som tillhörde danskarna men som togs av Sverige 1659. Fartyget var på den tiden lika stort som Vasaskeppet.

Ytterligare ett vrak dök dessutom upp, men det satt i kajen och har antagligen använts som fundament i en bro som gick över till Skeppsholmen.

Man har känt till vraket sedan 40-talet, men det har aldrig synts så bra som just nu.