Nu ska kvinnor ta plats i Sätra centrum

Sätra Centrum, Andreas Bylgur ica handklare, Rory Abdy serenas cafe, Arefeh Mortazavi
Atefeh Mortazavi och Grace Caspers vill få fler kvinnor till Sätra centrum.
Sätra centrum är i stor utsträckning en plats för män. Det menar både kvinnor i området och forskare.
Men från den 8 mars ska det bli ändring.
– Vi ska ordna kvinnokaféer och olika aktiviteter. Centrum ska bli en plats för alla, säger Grace Caspers, från föreningen Sätra Kidz.

Sätra Kidz är en barn- och familjeverksamhet som syftar till att öka sammanhållningen och tryggheten i Sätra genom att arrangera gemensamma träffar, aktiviteter och samtalskvällar där boende i området lär känna varandra.

Grace Caspers, som tillsammans med sin mamma Odine Tuniche, grundat föreningen möter många i området och har märkt att kvinnor och unga tjejer undviker Sätra centrum.

– Många känner sig otrygga för att det hänger gäng i centrum. Kvinnor går helst inte och handlar själva på kvällen. Det är ett stort problem för centrum ska vara till för alla, säger Grace Caspers.

Forskaren: ”Det känns väldigt ojämlikt i Sätra”

Bilden bekräftas av Atefeh Mortazavi, urbanforskare på KTH som studerat situationen kring Sätra centrum.

– Det känns väldigt ojämlikt i Sätra, unga kvinnor går inte hit till centrum för att de upplever att centrumet är till för män och att det inte finns något för dem, säger hon.

Sätra Centrum, Arefeh Mortazavi kvinnoprojektet,

Urabanforskaren Atefeh Mortazavi undersöker hur kvinnor kan ta mer plats i Sätra centrum.

Ett annat problem är att själva centrumbyggnaden upplevs som otrygg eftersom byggnaden i mitten skymmer sikten och man inte kan se vem som är på andra sidan.

Flera som Atefeh Mortazavi har pratat med berättar att de även känner direkt obehag i centrumet.

– Många unga kvinnor är bekymrade för att män stirrar på dem när de är i centrum, säger hon.

Träffar för kvinnor ska ordnas två gånger i månaden

Men nu ska centrumet blir mer tillgängligt. Med start på internationella kvinnodagen den 8 mars ska Sätra Kidz, Atefeh Mortazavi, Sätra centrum och medborgarvärdarna tillsammans med flera andra föreningar arbeta för att få in fler kvinnor och unga tjejer i Sätra centrum.

– 8 mars blir Sätras egen kvinnodag. Då kommer vi att vara i utgången mot skolan där folk passerar. Vi ska bjuda på mat från många olika länder. Och vi har bjudit in hälsocoacher som ska hålla i träning och information om kost och hälsa. Tjejer från Sätra Kidz uppträder med dans och det blir fika och många olika aktiviter för barn, säger Grace Caspers.

Eventet är ingen engångsgrej. Tanken är att de ska fortsätta med olika aktiviteter i Sätra centrum. Inspirationen har de bland annat fått från ett kvinnokafé i Vårberg.

– Vi ska vara här i centrum två gånger i månaden och hålla i aktiviteter riktade till kvinnor, mammor och unga tjejer. Tanken är att centrum ska bli en allmän plats som ska vara tillgängligt för alla, säger Grace Caspers.

Vilka tider kommer ni att vara där?

– Främst eftermiddagar och kvällar.

Kvinnor ska få tycka till om Sätras utveckling

Atefeh Mortazavi har intervjuat kvinnor om vad de vill ha i Sätra.

– Många vill ha sittplatser. De vill också kunna vara inomhus utan att behöva handla och vill ha saker som ett center där mammor kan träffas och hänga, ett kulturcenter och en galleria så att man kan promenera med barnvagn inomhus om det är kallt, säger hon.

Under våren ska Atefeh Mortazavi fortsätta sitt arbete.

– Vi kommer att nätverka och ha olika workshops och gruppdiskussioner med kvinnor i området där vi frågar om deras behov, säger hon.

Och Grace Caspers är hoppfull inför framtiden.

– Vi fokuserar på det positiva. Vi har bra centrumägare och många engagerade i området så vi har goda förutsättningar att göra något bra av det här, säger hon.

Fakta

Så firas Sätra centrums kvinnodag:

Internationella kvinnodagen 2019 är startskottet för en löpande verksamhet av kvinnoaktiviteter i Sätra Centrum. Syftet är att få in fler kvinnor i centrumet och öka jämställdheten, tryggheten och trivseln.

Den 8 mars mellan klockan 14 och 18 bjuds det på fika och mat från hela världen i Sätra centrum. Det blir även dans, pyssel och andra aktiviter.

Tanken är att verksamheten sedan ska fortsätta i Sätra centrum två gånger i månaden.