Kylan gör det lättare att röja

Både Österåker och Vaxholm har fått ta emot många klagomål på vinterns snöröjning. Men den senaste tidens kyla har gjort att klagomålen minskat.

Österåker och Vaxholm har fått ta emot sammanlagt hundratals klagomål på vinterns snöröjning. Det flesta klagomålen kom in under december när det snöade som värst. Österåker har fått ta emot runt 150 klagomål på mejl och utöver det en del telefonsamtal.

– Klagomålen har mest handlat om att det legat kvar för mycket snö och att gatorna blivit för smala, säger Conny Thurban vid Peab Drift & Underhåll som sköter snöröjningen i Österåkers kommun.

Peab har förståelse för kritiken.

– När som snöade som mest hann vi helt enkelt inte med. Vi håller med om att det var problem. Under ett dygn i början av december så hoppade vi över snöröjningen helt på lokalgatorna och prioriterade huvudgator och bussgator, säger Conny Thurban.

Enligt Peab föll det fram till den 5 januari 140 centimeter snö över Österåker.

– Vi har den här vintern kört bort 60 000 kubikmeter snö till våra tippar och det är väldigt många lass det, säger Conny Thurban.

Österåker ser till att i första hand skotta bort snön från huvudgator, bussgator och gång- och cykelvägar.

Därefter tar man sig an lokalgatorna.

– Visst är det trångt i villakvarteren men det är inte bara beroende på oss. En del fastighetsägare skottar sina utfarter och lägger snön i drivor på trottoarerna vilket bidrar till problemen, säger Conny Thurban.

Vaxholm har tagit emot 34 klagomål eller synpunkter på snöröjningen via mejl.

– Det var lite kämpigt för oss när det snöade som värst i december. Men eftersom det inte snöat på länge så har klagomålen slutat att komma. Nu ser det jättebra ut på gatorna, säger Lena Strand vid tekniska enheten.

Kommunerna tackar den ihållande kylan för att man fått kontroll över snöröjningen.

– Vi ligger nu i fas och har fått lite andrum. När det är så här kallt fungerar inte salt så bra. Salt fungerar bäst ner till minus 9. Så vi ser till att sanda i stället så att det inte blir så halt, säger Conny Thurban.