Lilla Alby kyrka renoverades utan tillstånd

Har kulturhistoriskt skydd.
Har kulturhistoriskt skydd.
En lång tvist mellan länsstyrelsen och kyrkans förra ägare ledde till ett vite på en halv miljon kronor.

Alla kyrkor uppförda före 1940 och som ägdes av Svenska kyrkan år 2000 omfattas av kulturmiljölagen. Den skyddar kyrkan både in- och utvändigt och vill man renovera, flytta eller avyttra inventarier krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Vid en inspektion 2014 upptäcktes att Lilla Alby kyrka renoverades utan tillstånd.

– Man hade tagit upp golvet och gjort målningsarbeten på väggar och tak, det var en totalrenovering, berättar Hanna Gelotte Fernandez, förste antikvarie på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen krävde att arbetena stoppades. Vid nästa besiktning hade detta inte gjorts. Ett par veckor senare inkom ett tips.

– Vi fick reda på att orgeln låg ute som bortskänkes på bjussa.se

– Vi fick reda på att orgeln låg ute som bortskänkes på bjussa.se. När vi kom till kyrkan höll man på att plocka ned orgeln, säger Hanna Gelotte Fernandez.

På länsstyrelsens uppmaning sökte förra ägaren MKFC tillstånd att flytta orgeln till Lettland, vilket beviljades. I samma veva avslogs en ansökan om att ta bort altarring och dopfunt med hänvisning till det kulturhistoriska värdet. Föremålen flyttades ur kyrkan ändå. Länsstyrelsen ansökte om att utdöma vite.

– Vi informerade vid flera tillfällen om lagskyddet. Det hör inte till vanligheten att man trots det går vidare. Då måste vi vidta åtgärder, säger Hanna Gelotte Fernandez.

Ett vite på 500 000 kronor fastställdes i förvaltningsrätten. MKFC överklagande togs inte upp av kammarrätten.

En ganska rörig historia, säger Thord Fjällström, styrelseordförande för MKFC. Han säger att de renoveringar som gjordes i kyrkan inte uppfattades som tillståndspliktiga.

– Golven sviktade och svajade, det hade ju legat där sedan 1892. Vi betraktade det som en arbetsmiljöfråga att byta, medan länsstyrelsen ansåg det vara en antikvarisk fråga. Två lagar krockade med varandra.

Thord Fjällström säger att länsstyrelsen och Sundbybergs församling haft olika uppfattning om vad som hörde till kyrkans fasta och skyddade inventarier, vilket skapat oklarheter.

– Det mesta i det här handlar om misstag och missförstånd mellan olika ägare och myndigheter, säger Thord Fjällström.

Vitet är betalt.