Kyrka skeptisk till yoga i skolan

SKANSTULL Frikyrkan Södermalmskyrkan på Götgatan är skeptisk till att barn ska få ha yoga i skolan.

I ett brev till utbildningsminister Jan Björklund ifrågasätter kyrkan att Skolinspektionen har godkänt att Östermalmsskolan får ha yoga för sina elever. Skolinspektionen anser att den yoga som utövas på skolan inte har några religiösa inslag.

Södermalmskyrkan ifrågasätter bland annat att yogaövningar, mantran och meditation inte anses ha religiös påverkan, medan bön, välsignelse och trosbekännelse anses ha det