Kyrkan som går mot strömmen

Poppis plats. Kyrkoherden Olle Carlsson har fått antalet besökare att mångdubblas i Katarina församling. Framgångsmetoden beskriver han i nya boken "Liv i kyrkan" som han skrivit ihop med journalisten Lisbeth Gustafsson.
Poppis plats. Kyrkoherden Olle Carlsson har fått antalet besökare att mångdubblas i Katarina församling. Framgångsmetoden beskriver han i nya boken "Liv i kyrkan" som han skrivit ihop med journalisten Lisbeth Gustafsson.
Förra året var det 65 000 personer som lämnade Svenska kyrkan – men Katarina församling på Södermalm i Stockholm går tvärtemot trenden.

I dag har man högst antal gudstjänstbesökare i hela landet – i snitt 279 besökare varje söndag.

I dag har Katarina församling med sina två kyrkor, Katarina kyrka och Allhelgonakyrkan de mest välbesökta gudstjänsterna i Svenska kyrkan. När Olle Carlsson tillträdde som kyrkoherde för Katarina församling för sex år sedan var det väldigt få som besökte gudstjänsterna.

– Var det 30 personer på en söndag var det bra. Men det har skett en hel del. Förra söndagen hade vi 525 personer på gudstjänsten, säger han.

Tillsammans med journalisten Lisbeth Gustafsson har Olle Carlsson skrivit boken Liv i kyrkan, där han beskriver Katarina församlings gudstjänstförnyelse – för att kunna inspirera andra kyrkor till att göra likadant.

– Jag tror att nyckeln är maktförskjutning. Att alla får vara med och känna sig delaktiga, säger han.

– Hos oss är det alltid nya människor som medverkar under varje gudstjänst. Mitt mål är att det ska vara fyra eller fem nya röster varje gång. Och musiken kan vara allt från kammarkörer till hiphop, vi använder oss av ett samtida språk.

I boken beskriver Olle Carlsson förnyelsen i 12 steg – med inspiration från Anonyma Alkoholisters 12-stegsmetod. Det är en metod som han själv har gått igenom, och som enligt honom själv också räddade hans liv.

– Boken handlar om hur man får en kyrka att nyktra till helt enkelt, säger han och skrattar.

Allt började egentligen i Allhelgonakyrkan i slutet av 90-talet då Olle startade en självhjälpsgrupp där en grupp människor med olika typer av livskriser samlades i kyrkans lokaler.

– Efter ett tag flyttade samtalet upp till kyrkorummet och så småningom till Allhelgonamässan. Efter 4-5 år var kyrkan fullsatt. Kyrkan blev en läkande plats där man kunde komma på fötter igen.

När Olle Carlsson några år senare tillträdde som kyrkoherde för Katarina församling var det med samma målsättning – att kyrkan skulle öppnas upp och bli mer inbjudande här också.

– Det har ju inte bara varit positivt såklart. Det finns alltid en baksida av myntet, och det är om den som Lisbeth Gustafsson skriver i texten. Många tycker att mycket av traditionen försvinner i och med alla förändringar.

Under åren har många församlingar besökt Katarina församling på Södermalm för att låta sig inspireras av deras arbetssätt. I höst kommer man att fortsätta försöka inspirera fler församlingar.

– Vår önskan är ju att kyrkan ska vara en plats för inspiration. Jag tror att alla människor längtar efter djup och mening, och att vi har ett andligt behov.

Releasen för boken äger rum den 4 oktober i Katarina kyrka.

Många tycker att mycket av traditionen försvinner i och med alla förändringar.

Fakta

Så många besökte gudstjänsterna

Snittet för hur många som besökte söndagarnas huvudgudstjänster under 2014 i några av Stockholms församlingar.

Katarina församling 279

Stockholms domkyrkoförsamling 128

Maria Magdalena församling 125

Hedvig Eleonora församling 116

Tyska S:ta Gertruds församling 112

Högalids församling 99

S:t Matteus församling 88