Kyrkan vill åt gåvopengar

SOLNA 1972 skapades stiftelsen Arne Nordås minne via en donation.

Stiftelsens ändamål har varit att smycka minneslunden på Solna kyrkogård med växter och blommor. Nu har Solna församling ansökt hos Kammarkollegiet om att fritt få disponera pengarna på stiftelsens konto. Som orsak anger man att avkastningen är så liten att det knappt blir några pengar kvar att dela ut när kostnaderna för skatt och revision dragits av.

Den 31 december 2011 uppgick stiftelsens totala medel till 74 074 kronor. Kammarkollegiet har ännu inte fattat beslut i frågan.