ANNONS

Kyrkhamns naturreservat kan naggas i kanterna

Kyrkhamn är en av de allra tystaste platserna i Stockholm, enligt stadens kartläggning.
Kyrkhamn är en av de allra tystaste platserna i Stockholm, enligt stadens kartläggning.
Kyrkhamn ska bli naturreservat senast 2018. Men frågan är exakt var gränserna kommer att gå. Planerna för Fortums nya kraftvärmeverk naggar det i kanterna visar Mitt i:s granskning.
ANNONS

Redan 2006 pekades Kyrkhamn ut av politikerna som intressant att skydda. 2014 kom det ett steg närmare den eftertraktade reservatsstatusen efter en samrådsberedning. Men sedan dess har friluftsområdet mellan Hässelby och Järfälla svävat lite grann i limbo.

– Här finns både natur och kultur så det är klart att det ska skyddas, säger Lennart Andersson, konstnär och vice ordförande i Kyrkhamnsföreningen/Lövstaalliansen som jobbar för ett bevarande.

Lennart Andersson utanför Markenterian.

Det senaste orosmolnet på horisonten är det semikommunala elbolaget Fortums planer på att bygga ett nytt kraftvärmeverk i området. Det ska ersätta Hässelbyverket som läggs ned.

– Om allt faller på plats ska beslutet kunna fattas under 2018, skriver Fortum Värmes vd i ett pressmeddelande.

Ny kaj på förslag innanför gränsen

En kaj för båtarna som kommer med bränsle till det framtida verket är då tänkt att anläggas innanför den planerade reservatsgränsen i Kyrkhamn.

– Ja, det är vid gamla Lövstatippen som den skulle ligga utifrån ett av deras förslag. Så det komplicerar allting, säger miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP).

Får Fortum bestämma det här själva?

ANNONS

– Nej, vi diskuterar detta med alla inblandade. Fortum är inte klara med sina planer och vi väntar på besked. Kanske kommer reservatet att utvidgas åt ett annat håll om just det förslaget står fast, säger miljöborgarrådet.

På Stockholms stads hemsida står det att beslut ”väntas under 2017”. När kommer Kyrkhamn att bli naturreservat?

– Det är tveksamt om vi kommer hinna med detta i år. Vår ambition är att det ska bli klart innan nästa val 2018, säger Katarina Luhr.

Men det faktum att det tagit så lång tid tycker inte Lennart Andersson nödvändigtvis är något negativt. Hans förhoppning är att naturreservatets gränser ska flyttas och bli ännu mer generösa än det förslag som ligger nu.

Den vita linjen på bilden visar den föreslagna reservatgränsen.

– Vi tycker till exempel att ekskogsmiljön nordöst om reservatsgränsen borde ingå. Det är en speciell natur där. Och ju större det blir desto bättre är det, säger Lennart Andersson.

Och det är fler verksamma i Kyrkhamn som tror att naturreservatet kommer att föra gott med sig. Men inte alla är överens om att väntan är bra.

– När det drar ut på tiden blir det svårt att planera. Men det är ett jättefint område. Förhoppningsvis blir det bättre kommunikationer och fler som kommer ut hit för att upptäcka det när det blir reservat, säger Anna Blades, grundare av Bladverket Galleri och Kulturcafé i Kyrkhamn.