Kyrkogård får nya gravplatser

boo kyrka Den utbyggda kyrko­gården i Boo församling har fått 2 913 nya gravplatser. I förra veckan var det invigning. Av de nya gravplatserna är de flesta så kallade askgravplatser.

– Det innebär ett helt nytt gravskick inom församlingen. Till skillnad från minneslunden får anhöriga vara med när askan gravsätts och den avlidnes namn markeras på en bronsplatta intill, säger kyrkogårdschefen Ivar Fors.

En meditationsplats, med moderna askgravplatser – som rösen och terrasser – samt en glänta för mer traditionella kist- och urngravar, har ställts i ordning på den nya delen.

Boo församling har i dag cirka 29 000 invånare. Prognoser för år 2020 visar på närmare 35 000 invånare, vilket ökar behovet av gravplatser.