Kyrkogård för husdjur fick nej

SUNDBYBERG När fyrfota vänner tassar vidare önskar sig somliga en plats att gå till för att bevara minnet av dem.

En djurkyrkogård i Sund­byberg har föreslagits i ett medborgarförslag till kommunen, något som förslagsställaren anser vore en efterlängtad kommunal service i Sund­byberg.

Nu svarar kommunstyrelsen att det saknas en lämplig plats för detta ändamål, och hänvisar till djurkyrkogårdar i Täby, Haninge och på djurgården.