Kyrkoherde granskas för köp av kurs

Domkapitlet i Stockholms stift har beslutat att inleda ett tillsynsärende som gäller Staffan Hellgren, kyrkoherde i Danderyds församling.

Enligt domkapitlet har Staffan Hellgren genomfört en beställning av Må bra-aktiviteter för personalen till en kostnad av 100 000 kronor utan att upprätta förfrågningsunderlag eller ta in andra anbud. Till saken hör att kursen köptes in och skulle ledas av kyrkoherdens före detta hustru.

Enligt kyrkoherde Staffan Hellgren grundar sig tillsynsärendet på att kostnaderna för kursen utgör mer än två basbelopp, det vill säga mer än 88 000 kronor.

– Det var en utbildning som handlade om hälsa och att må bra och där personalen erbjöds att ta hand om sig själva. Kursen blev så populär att vi fick dubbla den. Därigenom översteg kostnaden två basbelopp, förklarar Staffan Hellgren.

Han menar att han har kyrkorådet bakom sig och att problemet är överdrivet.

– Det här är en storm i ett vattenglas, säger han.

Redan 2008 behandlade Svenska kyrkans överklagandenämnd ett ärende som gällde frågan om det var lämpligt att Danderyds församling träffade avtal om ett projekt där kyrkoherdens före detta hustru skulle ingå.

Överklagandenämnden menade då att inköpet av projektet rubbade förtroendet för kyrkoherdens opartiskhet i ärendet, att jäv förelåg och att kyrkoherden varken borde ha berett ärendet eller deltagit i beslutsfattandet.

Domkapitlet menar att det är anmärkningsvärt att förfarandet har upprepats. Domkapitlet sammanträder i morgon, onsdag, men det är oklart om ärendet behandlas då.

Det här är en storm i ett vattenglas.Staffan Hellgren kyrkoherde