Kyrkvägen får prunkande vägkant i sommar

Såhär ska de nya planteringarna se ut.
Såhär ska de nya planteringarna se ut.
Kyrkvägen kommer att kantas kantas med träd och buskar i sommar.
Redan nu sätts arbetet att skapa ett skyddat gångstråk längs vägen.

Det på norra sidan av Kyrkvägen, mellan korsningen Kyrkvägen – Lejonvägen och avslutas och korsningen vid Läroverksvägen som det skyddade gångstråket ska anläggas.

Här finns redan en cykelbana. Men nu ska ytan mellan körbanan och gång- och cykelbanan planteras med träd och buskar. Längs cykelvägen monteras nya bänkar. Tanken är skilja gång och cykeltrafiken från biltrafiken och skapa en vackrare väg.

Projektet är också tänkt att verka hastighetsdämpande eftersom planteringarna kommer att göra att vägbanan upplevs som smalare, enligt Lidingö stad.

Enligt staden ska projektet också förbättra dagvattenhanteringen. Idag rinner vatten från vägbanan ut i Kyrkviken och tar mer sig föroreningar från bussar och bilar. Nu ska istället vattnet som rinner från vägen vi stenkistor tas upp av marken och filtreras genom jorden innan de rinner ut i Kyrkviken.

Projektet beräknas vara  klart tills i sommar.