Min lokala hjälte

L: Bygg ny rondell längs Tungelstavägen

Bygg en helt ny rondell i Västerhaninge – så trafiksäkerheten på Tungelstavägen förbättras. Det föreslår nu L i en ny motion.

Liberalerna vill genom en cirkulationsplats vid utfarten från Parkvägen till Tungelstavägen öka trafiksäkerheten på platsen. Detta framgår i en ny motion till fullmäktige från Liberalerna. L menar att kommunen, landstingets trafikförvaltning och Trafikverket missat denna utfart i de åtgärdsområden man är överens om för att förbättra trafiksituationen längs Tungelstavägen.

”Många boende i Jägartorp använder Parkvägen som utfartsväg till den kraftigt trafikerade Tungelstavägen. Dessutom leder Parkvägen till en uppskattad ICA-butiks parkering med all den trafik det medför. Söderut från utfarten går Tungelstavägen över ett krön vilket medför kort sikt för den som ska svänga ut från Parkvägen”, skriver gruppledare Tobias Hammarberg (L) i motionen.

L föreslår nu att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda en cirkulationsplats eller en annan likvärdig åtgärd.