Min lokala hjälte

(L): ”Överskottet av solelen ska gå tillbaka till de boende”

Solenergin som produceras på taken i Järva borde gå till de som bor där.

Det tycker Tenstabon Joar Forsell, gruppledare för (L) i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad.

– I hela området där man har gjort den här solcellsatsningen så finns en problematik med att folk har låga inkomster. Det borde vara rimligt att solenergin på något sätt återbördas till de som bor där, säger Joar Forsell (L).

Trots att Järva är solcellstätast i Sverige får inte hyresgästerna som bor i husen med solceller på taken ta del av elen som solcellerna producerar, vilket Mitt i nyligen rapporterade om.

– Frågan är angelägen. När budgeten för Stockholms stad lades fram i slutet av förra året så lade vi fram ett förslag om att arbetet med Järva solstaden ska utvecklas. Där formulerade vi särskilt att staden ska investera mer i förnybar energi som solel och låta överskottet gå tillbaka till området och de boende, säger Joar Forsell.

Den 1 juli infördes en skatt på förnybar elproduktion från solanläggningar, som innebär att det inte blir lönsamt för bostadsbolagen med solcellerna i Järva.

Nu ser regeringen över förutsättningarna för det nya skattesystemet.

– Det här är ett väldigt komplicerat område då solelsproduktion är nytt i jämförelse med mer traditionell elproduktion, men som vuxit utan att det finns ett tydligt regelverk på plats, säger riksdagsledamot Åsa Westlund (S).

Hon skrev nyligen ett debattinlägg i Svenska Dagbladet tillsammans med Lise Nordin (MP), angående det nya skattesystemet för förnybar energi.

Det var också ett svar på ett debattinlägg från Centerpartiet där de kritiserade de nya skattereglerna och menade att det kommer att minska initiativen till att investera i solcellsanläggningar.

– Regeringen ser över den här frågan. Förhoppningen är att man ska lösa det så vi kan snabba på utvecklingen av förnybar energi utan att det blir en skattesmäll för de som investerar i solenergi i större skala, säger Åsa Westerlund.

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en strategi för ökad användning av solel i Sverige. Förslaget ska presenteras under hösten.