(L) vill ha kulturcentrum i Ursvik

Ursviks
Kulturhus? Gärna för Liberalerna.
Ursvik behöver mer kultur när stadsdelen växer, anser Liberalerna. Nu har de pekat ut ett lämpligt hus för ändamålet.

Mitt i Sundbyberg har berättat om Förvaltarens planer på ett nytt hus som ska byggas på nya Ursviks torg, Torghuset, i stadsdelens västra delar. Utöver hyresrätter blir det lokaler för annat i bottenplan.

Perfekt för kultur, tycker Liberalerna. Nu föreslås en förstudie om att få till kultur-, fritids- och biblioteksverksamhet i lokalerna – ett kulturcentrum.

Behovet av kultur anses öka med Ursviks befolkningsboom.

– Det flyttar in många familjer med barn och unga och det är viktigt att stärka kultur- och fritidsverksamheten i hela Sundbyberg, säger kommunalrådet Johan Storåkers (L).

Boende i Ursvik har flera gånger pekat på ett skralt utbud av fritidsgårdar, aktiviteter och kultur.

– Vi vill främja kulturell utveckling, men också att barn och unga får mer att göra. Vi lyssnar på Ursviksborna, säger Johan Storåkers.