Följ med in i IVF-labbet – här sker mirakel med assistans

Allt fler barnlösa får hjälp tack vare assisterad befruktning – och tack vare donatorer. Vid Reproduktionsmedicin på Karolinska i Huddinge finns regionens enda bank för spermier och ägg.
Följ med in i laboratoriet.
Fakta

Tre nivåer av assisterad befruktning

 1. Insemination – egna/donerade spermier.
 2. IVF – (In Vitro Fertilisering) med egna ägg och spermier, egna ägg och donerade spermier, donerade ägg och egna spermier, samt dubbeldonation där både ägg och spermier donerats.
 3. Embryodonation – par som frusit ner befruktade ägg och skänker bort dem.

 

 

Källa: Vårdguiden

Många miljoner spermier ligger nedfrysta i stora tankar – men det skulle behövas ännu fler.

Kön för att få assisterad befruktning med donerade spermier är lång. Totalt väntar och hoppas 150 barnlösa på att få den hjälpen vid kliniken.

Fler kan få hjälp

Mellan 15 och 20 procent av alla par i Sverige beräknas vara ofrivilligt barnlösa.

Och numera kan både heterosexuella par, lesbiska par och ensamstående kvinnor få landstingsfinansierad assisterad befruktning.

Donationskliniken, Huddinge.

Spermier och ägg förvaras i tankar med flytande kväve. Foto: Christian Lärk

Så kön lär växa. Från den 1 januari är det tillåtet med både donerade ägg och donerade spermier, och dessutom så kallad embryodonation, alltså donering av ett redan befruktat ägg.

Spermierna tinar snabbt

Rent tekniskt fungerar det som en vanlig IVF-behandling.

Linda Savolainen, laboratoriechef, visar runt: i spermielabbet centrifugeras spermierna och förs ner i tunna rör, och i frysrummet förvaras de i tankar med flytande kväve.

– Sen tar man upp ett rör, de tinar lätt, och efter några minuter börjar spermierna röra på sig, säger hon.Befruktning i en skål

I ägglabbet förs spermierna ner i en skål tillsammans med ägg. Sedan bevakas de befruktade äggen, hur de delas, att det finns en kärna i varje cell.

Donationskliniken, Huddinge. Tekla Lind, Överläkare.

När ultraljudet visar att behandlingen lyckats blir överläkare Tekla Lind tårögd. Foto: Christian Lärk

Därefter förs det befruktade ägget in i kvinnans livmoder med en tunn slang. Om allt går vägen föds ett barn efter nio månader.

– Det är en fantastisk känsla när patienterna kommer på första ultraljudet och man ser att det gått bra. Då blir man tårögd, säger Tekla Lind, överläkare och chef vid mottagningen.

Fakta

Tre steg till assisterad befruktning

Assisterad befruktning via landstinget:

 1. En fertilitetsutredning görs vid någon av de mottagningar som finns i vårdvalet.
 2. Karolinska i Huddinge bedömer sedan om behandlingen kan finansieras av landstinget.
 3. Par med egna ägg och spermier kan sedan vända sig till någon av de  kliniker som finns inom vårdvalet.
  Par eller ensamstående som ska få insemination med donerad sperma kan få det på Karolinska i Huddinge och vid två vårdvalskliniker.
  Par eller ensamstående som ska få IVF-behandling med donerad sperma eller donerat ägg kan i nuläget endast göra det på Karolinska i Huddinge.

 

 

Källa: Reeproduktionsmedicin Karolinska i Huddinge/Vårdguiden

Etik när genetisk koppling saknas

Region Stockholm ska nu fatta beslut om även dubbeldonation och embryodonation ska finansieras med skattemedel. Dessutom ska Socialstyrelsen komma med riktlinjer för hur etiken ska hanteras.

Ännu så länge är det bara universitetssjukhusen som tar emot donatorer av ägg och spermier, men fler kliniker ligger i startgroparna.

Över 100 barn om året

59 barn föddes efter behandling med donerade spermier eller ägg vid Reproduktionsmedicin i Huddinge under 2018, och 106 graviditeter pågår ännu.

Donationskliniken, Huddinge. Linda Savolainen, Labratoriechef.

Laboratoriechef Linda Savolainen undersöker spermier i mikroskop.

Och även om det bara behövs en enda spermie för att befrukta ett ägg, behövs mängder av sperma för att få fram de mest livskraftiga.

Fakta

Så mycket kostar privat behandling

 • Insemination egna spermier: cirka 9 000 kronor
 • Insemination donerade spermier: cirka 15 000 kronor
 • IVF en behandling: cirka 40 000 kronor
 • IVF donerade spermier: cirka 49 000 kronor
 • Återföring fryst embryo: cirka 18 000 kronor