Läckande båt bärgades

Årsta En läckande båt som i flera år legat vid Årsta holmar började nyligen sjunka och läcka ut olja i Årstaviken. Förra måndagen började den bärgas från Södermalmssidan av Årsta holmar.

– Jag lappade båten i våras för att den skulle tas bort, säger Stellan Waldenström, markförvaltare vid exploateringskontoret i Stockholm.

Men upphandlingen om vem som skulle utföra jobbet drog ut på tiden eftersom fler företag skulle ha tillfrågats från början.

– I förra veckan bedömde exploateringskontoret läget som akut eftersom den sjönk och läckte olja, säger Stellan Waldenström.

Båten bärgades till Båt­skroten på Muskö i Haninge kommun och skrotades eftersom ingen ville kännas vid den.

– Under året ska vi ta upp fler båtar, säger Stellan Waldenström.