Låg i avföring hela natten

älvsjö En omsorgstagare på ett servicehus blev liggande i sin egen avföring under natten eftersom det inte fanns tillräckligt med personal för att hjälpa personen.

Personen larmade under natten, men eftersom det kom många larm samtidigt kunde bara en från personalen assistera, och det krävdes två för att hjälpa personen att gå på toaletten. Det slutade med att omsorgstagaren tvingades ligga i sin egen avföring fram till morgonen då dagpersonalen kom till vårdhemmet.

Händelsen har Lex Sarah-anmälts.