låg i timmar på golvet trots larm

Farsta Medicinskt ­an­­­sv­arig sjuksköterska har gjort en Lex Sarah-anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en person som har hemtjänst blev liggande på golvet i 3,5 timmar.

Brukaren tryckte på larmet, men ingen hjälp kom. Ärendet är klassat som ett allvarligt missförhållande och en utredning har startats.