Låg lärartäthet i Nackas grundskolor

Nackas grundskolor hör till de sämsta i länet när det gäller lärartäthet.

Allt för stora barngrupper kan få följder både för lärarnas hälsa och elevernas resultat.

På Neglinge skola går det 20,5 elever per heltidsanställd lärare, att jämföra med kommunsnittet på 14,1. Därmed har skolan lägst lärartäthet i kommunen, som i sig har tredje lägst lärartäthet i Stockholms län.

Enligt rektorn Lisa Landström beror det delvis på hur skolan jobbar.

– Vi har till exempel inga egna slöjdsalar utan har slöjd på en annan skola. Då köper vi in den tjänsten, vilket påverkar statistiken.

Hon tycker att elevgruppernas storlek är viktig.

– Vi har många som söker till oss, och tvingas tacka nej till många elever varje år, för att inte få för stora grupper. Jag upplever inte lärartätheten som ett problem. Vi anpassar organisationen och sätter in extra resurser när det behövs, säger hon.

I andra änden av skalan ligger Fisksätraskolan som enligt statistiken från 2012 hade 8,7 elever per lärare. Enligt rektor Gabriella Pierrou Nyström har tätheten minskat lite under året, och hon uppskattar att varje lärare i dag har hand om ungefär elva elever. Hög lärartäthet är enligt henne nödvändigt för att skolan ska klara av att ta hand om den stora mängd nyanlända barn och barn som inte har svenska som modersmål som går där.

– Vi har uppdraget att ge de här barnen stöd. Vi ser tydliga effekter när vi jobbar i mindre grupper och halvklasser, säger hon.

Enligt Marianne Björkén, vice ordförande för Lärarförbundet i Nacka finns det flera risker med för stora barngrupper i skolorna.

– I stora grupper riskerar de som har sämre förutsättningar att inte får den hjälp de behöver, säger hon.

Dessutom behöver lärarna avlastning i en arbetsbörda som blivit allt tyngre de senaste åren.

– Undervisningstiden ökar hela tiden, lärarna har mycket fler undervisningstimmar i dag än tidigare. Alla vill göra ett bra jobb, men vi märker på våra medlemmar att arbetsbelastningen är hög och många är helt utarbetade när det blir sommarlov. Är lärarna utarbetade blir det också sämre för eleverna, säger Marianne Björkén.

Fakta

Lägst antal elever per lärare i Fisksätraskolan