Lag om val ska införas till hösten

UPPLANDS-BRO Till hösten inför kommunen LOV, lagen om valfrihetssystem. Valfrihetssystemet innebär att med­borgare får en möjlighet att välja mellan olika leverantörer inom hemtjänst och ledsagning. Leverantörerna ska vara godkända av kommunen.

I maj bjuds de som är intresserade av att starta en verksamhet inom service och omsorg in till ett informationsmöte.

Informationsmötet kommer att hållas den 24 maj i kommunhuset.