Låga bullerplank testas

De nya bullerskyddsskärmarna står så pass nära spårområdet att de skärmar av tågets underrede, vilket ger en väldigt effektiv bullerdämpning, enligt SL.
De nya bullerskyddsskärmarna står så pass nära spårområdet att de skärmar av tågets underrede, vilket ger en väldigt effektiv bullerdämpning, enligt SL.
En ny typ av låga bullerskyddsskärmar testas just nu på Saltsjöbanan.

– Använda rätt kan de vara lika effektiva som traditionella bullerplank, säger Stefan Wallin på SL.

Bullret från Saltsjöbanan har på senare år utvecklats till en konflikt mellan SL och Nacka kommun.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har beslutat att SL ska betala vite på 25 000 kronor per dygn varje gång tågen bullrar mer än 75 decibel på sträckan från Saltsjö-­Järla till Storängen.

Föreläggandet krävde att SL skulle köra tågen i max 45 kilometer i timmen för att minska bullret.

– Men när vi körde tågen i 40 kilometer i timmen bullrade det ändå för mycket. Så vi tycker så klart att vitet är olyckligt, eftersom vi just nu håller på att pröva åtgärder för att minska bullret, säger Stefan Wallin, chef för hållbar utveckling på trafikförvaltningen.

Det är på en sträcka mellan Storängen och Lillängen som det nya bullerskyddet just nu testas. Faller det väl ut kan bullerskyddsskärmarna bli aktuella på flera sträckor längs Saltsjöbanan. Bullerskyddsskärmarna är lägre än vanliga bullerplank och ställs nära spåren.

– De liknar betongsuggor, fast lite högre. De står så pass nära spårområdet att de skärmar av tågets underrede, vilket ger en väldigt effektiv bullerdämpning, förklarar Stefan Wallin.

Förutom att bullret dämpas går det också snabbare att få den här typen av skärmar på plats jämfört med de vanliga planken.

– De är lättare att bygga än de ­traditionella bullerskyddsskärmarna, som måste läggas ganska långt ifrån tågspåren för att få ­effekt. Ofta hamnar vi då i konflikt med närboende som inte vill ha buller­plank och det kan bli en utdragen process innan bygglovet blir klart. Så de här låga skärmarna hoppas vi mycket på, säger Stefan Wallin.

De nya skärmarna installerades av SL under senhösten. Nu utvärderas hur de fungerar, det är bland annat snöröjning och spårunderhåll som ska fungera tillsammans med skärmarna. Bullermätning däremot dröjer till vårkanten.

– Det måste vara snöfritt, eftersom snö också dämpar buller. Men förhoppningen är att bullret ska minska med åtta till tio decibel, vilket innebär ungefär en halvering av upplevt buller, säger Stefan Wallin.

Fakta

En storstadsgata bullrar i 75 decibel

Nacka kommun har förelagt SL vite på 25 000 kronor per dygn om 75 decibel överskrids på sträckan Saltsjö-Järla-Storängen.

En viskning ligger kring 30 decibel, radiomusik på svag volym kring 40 decibel och en storstadsgata kring 75–85 decibel.

En ökning av ljudnivån med 8–10 decibel upplevs av örat ungefär som en fördubbling av ljudstyrkan. 55 decibel upplevs exempelvis som dubbelt så starkt som 45 decibel.

Källa: Bullernätverket Stockholms län