Låga gifthalter i Mälarens vatten

Varningen för miljögiftet PFOS i Mälarens dricksvatten överdrevs, enligt flera myndigheter.

– Storm i ett vattenglas, säger Per Eriksson, dricksvattenexpert.

I november 2010 kom larm om miljögiftet PFOS i Mälaren, dricksvattentäkt för bland annat Järfälla och Upplands-Bro.

Larmet kom i samband med att Räddningsverket lade ner sin brandövningsplats i Rosersberg, där brandskum som innehållit PFOS hade använts.

På Sveriges geologiska undersökning (SGU), expertmyndighet för frågor om grundvatten, började man att undersöka hur mycket PFOS som läckt till Rosersbergsviken.

Halterna har visat sig inte påverka PFOS-halterna i viken ”på något avgörande sätt”, enligt Lars-Gunnar Karlsson, projektledare på SGU. Provmätningar vid Norrvattens vattenverk i Görväln, har även de visat att PFOS-halten ligger fortsatt långt under det internationella gränsvärdet.

Enligt Per Eriksson, dricksvattenexpert på Norrvatten, ligger halterna på mellan sex och tio nanogram PFOS per liter, att jämföra med internationella gränsvärdet 300–350 nanogram per liter.

Karin Norström, miljökemist på halvstatliga miljöinstitutet IVL, uppger att deras mätningar har visat på mellan 3 och 5 nanogram per liter.

Inte heller fisken i Mälaren är hälsovådlig att äta, när det gäller PFOS-halterna.

– Även om man äter fisk några dagar i månaden kommer man inte upp till riktvärdet som för fisk är 150 nanogram per kilo kroppsvikt och dag, säger Karin Norström.

Att få en kallsup när man badar i Mälaren i sommar är inte heller någon fara.

– Nej, det är ingen fara alls, det är att jämföra med att dricka dricksvatten, säger Norström.

Fakta

Förbjöds 2008

PFOS, perfluoerade ämnen, förbjöds 2008.

PFOS har funnits i bland annat brandsläckningsskum och impregneringsmedel.

PFOS kan påverka människans reproduktionsförmåga.

Källa: Kemikalieinspektionen, Svenska miljöinstitutet