Låga nivåer i Stockholms grundvatten

Grundvattennivåerna i Stockholms län ligger långt under det normala, konstaterar Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Varje månad släpper SGU sin månatliga rapport om grundvattennivåerna, i går släpptes den senaste.

– Det är fortfarande vattenbrist i de stora magasinen till exempel grusåsar, säger Fredrik Theolin.

I skärgården och i områden där folk är beroende av egen brunn eller kommunal vattenförsörjning med grusåsar så är vattennivån lägre än normalt och där drabbas man oftare av vattenbrist.

– Vattennivåerna har ju i sommar varit historiskt låga, faktiskt de lägsta sedan man började mäta i mitten av 70-talet. Det har varit allvarligt under sommaren.

Orsaken är att nederbörden under de senaste två åren varit mycket liten under vinterhalvåret mellan oktober och mars. Lägg därtill torra vårar, somrar och höstar.

Man kan ju inte utesluta att det rör sig om klimatförändringar

Fredrik Theolin

– Man kan ju inte utesluta att det rör sig om klimatförändringar, men det är ännu lite tidigt att säga. Det var ju väldigt torrt till exempel 1976 också.

Men hoppet om att grundvattennivåerna ska fyllas på lever.

– Det är bra att det har kommit så mycket vatten nu i september. Jag tycker att det ser bättre ut, men enskilda brunnsägare ska fortfarande ha uppsikt.