Läge att tycka till om bandyhallen

Hallen sedd från gång- och cykelvägen vid Örbyleden.
Hallen sedd från gång- och cykelvägen vid Örbyleden.
Hallen sedd från Målkurvan.
Hallen sedd från Målkurvan.
Här ska hallen ligga.
Här ska hallen ligga.
Det har redan grälats en del om bandyhallen i Gubbängen. Nu kommer en ny chans att tycka till, när planen ställs ut på samråd.

Vad är det som ska bli 25 meter högt, 120 meter långt och som har diskuterats i evigheter? Just det, bandyhallen i Gubbängen.

Under vintern har en livlig debatt rasat mellan Liberalerna på ena sidan och bandyfolket på den andra. Liberalerna vill stoppa hallen till förmån för andra idrotter – något som fick flera bandyälskare att gå taket på Mitt i:s Facebook-sida.

Vill du också tycka till finns en chans nu. Den föreslagna detaljplanen är ute på samråd. Till den 28 mars kan man lämna sina synpunkter på planen till stadsbyggnadskontoret. Ett samrådsmöte kommer dessutom att hållas i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan den 16 mars.

Hallen är tänkt att stå klar hösten 2019. Den blir Stockholms första bandyhall men ska också inhysa konståkning. Placeringen som föreslås är där isbanan på Gubbängens IP ligger idag. En ny konstfrusen isbana föreslås istället på konstgräsplanen.

Vill du se planen i dess helhet kan du göra det här.

Läs mer om debatten kring bandyhallen.