Lägenheter kan byggas på Rotebro torg

Ägaren till Hemköp-fastigheten på Rotebro torg vill bygga bostäder ovanpå butiken.
Ägaren till Hemköp-fastigheten på Rotebro torg vill bygga bostäder ovanpå butiken.
Ett 70-tal bostäder kan byggas ovanpå Hemköp på Rotebro torg.
Initiativet kommer från fastighetsägaren och kommunen är positiv.
– Det är ett fantastiskt läge, säger vd:n Martin Hansson.

Galjaden Fastigheter, som äger Hemköp-fastigheten på Rotebro torg, vill bygga bostäder ovanpå butiken.

I bolagets ansökan om planbesked presenterar de ett förslag med tre flyglar som är tre, fem respektive sex meter höga.

– Stockholm växer hela tiden och det som kändes långt ut för ett antal år sedan gör inte det längre. Det här är ett fantastisk läge mitt på torget med närhet till pendeltåget och motorvägen, säger Martin Hansson, vd på Galjaden Fastigheter.

Den totala bruttoarean, alltså summan av de olika våningsplanens yta, är 5800 kvadratmeter BTA. Med ett schablonmässigt överslag motsvarar det 60 till 70 lägenheter, men hur många bostäder det blir är något som ska ses över under planeringsarbetet, säger Martin Hansson.

– Det beror bland annat på vad marknaden efterfrågar, och på vad vi kommer fram till i samarbete med Sollentuna kommun, säger han.

I ett tjänsteutlåtande från februari framgår att kommunledningskontoret ser positivt på förslaget.

”Områdets centrala läge och närhet till bra kollektivtrafik gör området särskilt lämpligt för en förtätning. Förslaget stämmer överens med kommunens översiktsplan och visionen för Rotebro”, skriver stadsbyggnadschefen Christina Leifman med flera.

I slutet av februari beslutade stadsbyggnadsnämnden i Sollentuna att påbörja ett detaljplanearbete på den aktuella fastigheten. Tidsplanen ska dock inte spikas förrän Vision Rotebro är slutrapporterad – preliminärt efter sommaren 2017.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Thomas Ardenfors (M) ser med glädje på initiativet.

– Det är väldigt positivt att fler och fler privata aktörer anammar vår vision om hur vi vill att Sollentuna, och i det här fallet Rotebro, ska utvecklas, säger han.