Min lokala hjälte

30 lägenheter byggs vid Häggviksskolan

I hörnet Ugglevägen-Sollentunavägen ska 30-40 nya lägenheter byggas.
I hörnet Ugglevägen-Sollentunavägen ska 30-40 nya lägenheter byggas.
30-40 nya lägenheter ska byggas bredvid Häggviksskolan.
Nu ska fyra byggherrar tävla om att få köpa marken.
– Det är ett sätt att få bra gestaltning, säger Anna Sand på Sollentuna kommun.

Fastigheten Staven 8 i Häggvik består av en obebyggd skogsdunge i hörnet Sollentunavägen-Ugglevägen, precis bredvid Häggviksskolan.

Detaljplanen stod klar redan 2012, och i höstas styckades den kommunägda fastigheten av till sin nuvarande form.

Byggrätten tillåter 3400 kvadratmeter BTA, vilket motsvarar mellan 30 och 40 lägenheter om man räknar schablonmässigt. Förutom bostäder tillåts även kontor, handel och förskola på fastigheten.

– Antalet bostäder kan variera beroende på hur stor andel som blir lokaler och andra verksamheter, säger Anna Sand, exploateringsingenjör på Sollentuna kommun.

Förra veckan bjöd Sollentuna kommun in fyra byggherrar att tävla om marken. Syftet med tävlingen är att höja nivån på gestaltingen.

– Kommunen har en policy att främja de byggherrar som presterat bra i Sollentuna tidigare. Det kan även vara byggherrar som lämnat in bra anbud men inte nått hela vägen fram, säger Anna Sand.

Senast till hösten ska tävlingen vara avgjord.