30 lägenheter byggs vid Humlegården

Kontorshus i korsningen Linnégatan Sturegatan som kan få nya våningar.
30 bostäder skapas och ett kontor får nya våningar. Nu förvandlas kvarteret vid Humlan.
30 nya bostäder skapas, ett nytt hus byggs och ett kontorshus får nya våningar. Nu görs ett kvarter vid Humlegården om totalt.

Det är fastighetsägaren med det passande namnet Humlegården AB som vill göra om totalt i kvarteret Sturegatan, Linnégatan och Brahegatan. Staden har nu startat ett planarbete.

Planerna innebär främst att ett kontorshus från 60-talet vid Linnégatan/Sturegatan får nya våningar där mer yta för kontor byggs.

Kontorshus i korsningen Linnégatan Sturegatan som kan få nya våningar.

Kontorshus i korsningen Linnégatan Sturegatan som kan få nya våningar. Foto: Stadsbyggnadskontoret

På gården i kvarteret byggs ett nytt hus med 20 bostäder.

Hus 4 på bilden är ett nytt hus som byggs med 20 bostäder.

Hus 4 på bilden är ett nytt hus som byggs med 20 bostäder. Illustration: Stadsbyggnadskontoret

Två 1800-talshus i kvarteret kan också konverteras från kontor till bostäder, alternativt till hotell. Totalt skulle det därmed kunna skapas 30 bostäder i området om planerna klubbas av stadens politiker.

Men ett politiskt antagande i stadsbyggnadsnämden kommer att komma som tidigast under slutet av 2018.

Ett av 1800-talshusen som kan gå från kontor till bostäder eller lägenhet.

Ett av 1800-talshusen som kan gå från kontor till bostäder eller hotell. Foto: Stadsbyggnadskontoret