Upp till 300 lägenheter byggs i Sätras natur

Bygget planeras starta under 2019.
Bygget planeras starta under 2019.
200–300 nya lägenheter planeras i ett område som nu är parkmark, vid Sätra naturreservat.
Byggherrar blir JEF Fastighet AB och Einar Mattsson AB.

Det är ett naturområde i korsningen Björksätravägen-Alsätravägen som staden vill exploatera. Där det nu finns kuperad naturmark och en hög, trädbevuxen kulle ska JEF fastigheter bygga 130–200 hyresrätter (varav 20–30 studentlägenheter) och Einar Mattson AB 70–100 bostadsrätter, enligt förslaget.

Det blir också underjordiska garage, både till hyresrätterna och bostadsrätterna.

Bostadsområdet kommer att gränsa till Sätra naturreservat i väster. I norr och söder finns radhusområden medan områden med flerbostadshus finns i öster, på andra sidan Björksätravägen.

För att genomföra byggena krävs en ny detaljplan, som nu ska utformas. Om allt går som staden tänkt ska bygget starta 2019 och inflyttning börja under 2021.

Exploateringsnämnden väntas fatta beslut om att JEF Fastighet AB oh Einar Mattsson AB får markanvisningarna på sitt möte i morgon, den 15 december. Sedan ska exploateringsnämnden begära att stadsbyggnadsnämnden skapar en ny detaljplan för området.