Lägenheter byggs vid köpkvarteret

Så här kan husen komma att se ut.illustration: alma arkitekter ab
Så här kan husen komma att se ut.illustration: alma arkitekter ab
”Terrängen är väldigt varierad. Man kan jämföra den med Järla sjö”, sägerAnna Grinneby, affärsutvecklare för bostäder på Atrium Ljungberg.
”Terrängen är väldigt varierad. Man kan jämföra den med Järla sjö”, sägerAnna Grinneby, affärsutvecklare för bostäder på Atrium Ljungberg.
Närmare 500 lägenheter planeras öster om Sickla köpkvarter. Både hyres- och bostadsrätter.

Men vissa delar av marken är förorenad och behöver saneras.

Det kuperade området på tre hektar som ska bebyggas ligger öster om Sickla köpkvarter, mellan Planiavägen, Värmdövägen och Järlaleden. Ytan bildar en triangel där Sickla hälsocentral, en parkering, en förskola och några villor i dag ligger.

Atrium Ljungberg äger marken och har tagit fram ett förslag på hur området ska bebyggas på Nacka kommuns initiativ.

– Det ska bli en blandad bebyggelse med tonvikt på bostäder med kommersiella lokaler, förskola, vård och andra verksamheter. Totalt 400–500 lägenheter, säger Anna Grinneby, affärsutvecklare för bostäder på Atrium Ljungberg.

Hon arbetar just nu med att ta fram en detaljplan till kommunen.

Skisserna visar att husen ska ha 4–6 våningar, lägenheterna ska bestå av små tvåor till femmor och kvarteren ska vara halvöppna för insyn. Planen rör även gatorna.

– Vi vill utveckla Planiavägen så att den blir en handelsgata. Husen där är tänkta att ha butiker i botten och bostäder ovanpå, säger Anna Grinneby.

Strandpromenaden längs Kyrkviken ska vidare utvecklas och göras mer tillgänglig.

Om planen går igenom kommer en hel del samtidigt att försvinna. Parkeringen vid Sickla hälsocentrum tas bort. Och bara två av de gamla villorna bevaras, resten ska rivas för att ge plats åt nya hus.

– Det behöver inte alltid vara de äldsta husen som bevaras, utan de med karaktär och själ och som har bra innehåll, säger Anna Grinneby.

Men området brottas samtidigt med vissa problem. Ett av dem är dagvattnet.

– Området ligger ganska lågt och när det kommer mycket regn finns risk för översvämning. Vi ska utreda hur man kan bebygga utan att släppa ifrån sig mer vatten än vad som görs i dag, säger Jenny Nagenius, projektledare på Nacka kommun.

Ett annat problem är föroreningar. Industrier som legat i området och en gammal Plannjafabrik vid Kyrkviken har förorenat marken.

– Vid översvämningar finns en risk att föroreningarna sprider sig och rinner ut i Kyrkviken. Därför är det extra viktigt att marken saneras, förklarar Jenny Nagenius.

Innan byggstart ska kommunen därför utreda vilka åtgärder som ska göras när det gäller marken och dagvattnet. Även buller- och trafikläget ska undersökas. Detaljplanen ska ut på samråd i sommar.

Fakta

Hela västra Sicklaön kan bebygas

Kommunen vill även bygga ut hela västra delen av Sicklaön, eftersom här finns bra kommunikationer och läget är attraktivt.

Fram till år 2030 planeras för totalt 900 bostäder och 5 500 arbetsplatser.

Inom tio år tillkommer även cirka 200 förskoleplatser.

En ny gatuförbindelse mellan Värmdövägen och Järlaleden kan vidare bli aktuell.

Källa: Nacka kommun