Lägenheter för flyktingbarn står tomma

Per-Oskar Gundel på Skyddsvärnet visar det nästan tomma stödboendet i Hässelby gård.
Per-Oskar Gundel på Skyddsvärnet visar det nästan tomma stödboendet i Hässelby gård.
Nu stänger staden flera av sina boenden för ensamkommande.
Färre ungdomar flyr hit och nya regler kräver andra boendeformer med mindre stöd åt ungdomarna.
Bara ett av tre tilltänkta boenden är öppet i Micasas fastighet på Ormängsgatan - och här bor i dag bara två ungdomar.

Det ekar tomt i den före detta studentkorridoren på Ormängsgatan i Hässelby gård.

Här har Skyddsvärnet öppnat ett stödboende med 21 träningslägenheter för ensamkommande flyktingungdomar – men bara två har flyttat in.

Nu öppnas boende för ensamkommande

Och det här är inte det enda tilltänkta boendet för flyktingbarn som i dag står tomt eller som har stoppats i fastigheten, där även Hässelgården finns. I Hässelgårdens gamla vårdcentral, som i många år stått tom, öppnades ett så kallat HVB-hem i höstas. Men det har nu stängt.

– Det boendet lade ner i januari eftersom vi inte hade tillräckligt med beläggning. De ungdomar som bodde där blev omplacerade till boenden där det fanns plats, säger Soheila Heidari, chef på enheten för ensamkommande barn i Stockholms stad.

Tanken var också att ytterligare ett HVB-hem skulle öppna i fastigheten, men de planerna stoppades då färre ensamkommande flyr till Stockholm.

Men det finns också en annan anledning till det minskade behovet av främst så kallade HVB-hem. Den 1 juli i år träder nya regler för ersättning för flyktingungdomar i kraft. Kommunerna, som ansvarar för ensamkommande flyktingbarn, ska få mindre pengar från staten för varje enskild ungdom. Därför är det inte längre HVB-hem – som har personal – som krävs, utan boenden med mindre stöd, så kallade stödboenden.

Hittade familj i Vinsta efter flykten

Och staden fortsätter att rusta ner i vår. Under april och maj stänger ytterligare fem av stadens 14 boenden för ensamkommande flyktingbarn. De läggs ner trots att de flesta boendena i dag är närapå fullbelagda.

Och det är de som fyllt 18 som kommer att behöva flytta.

– Det är enstaka platser som står tomma. Men det finns en del asylsökande som kommer att fylla 18 år och då kommer ansvarig socialsekreterare att hänvisa dem till Migrationsverket, säger Soheila Heidari.

I dag finns större möjligheter för flyktingungdomarna att bo kvar på sina boenden efter att de blivit myndiga. I det nuvarande systemet ges nämligen ersättningar även till flyktingungdomar över 18 år som är asylsökande, men när de nya reglerna börjar gälla får de endast ersättning om vård krävs enligt LVU, alltså när det föreligger risk för till exempel missbruk, brottslighet eller social nedbrytande beteende.

”Min bedömning är att vi kommer att ge ungdomarna det de behöver under tiden de bor hos oss.”

Migrationsverket är skyldiga att erbjuda boende åt alla asylsökande över 18 år.

Anser du att ungdomarna kommer att få ett fullgott stöd i och med de nya ersättningsreglerna?

– Min bedömning är att vi kommer att ge ungdomarna det de behöver under tiden de bor hos oss, säger Soheila Heidari.
Med anledning av de nya reglerna siktar staden mest på stödboenden i en pågående upphandling. Det är just detta som Skyddsvärnets nya boende på Ormängsgatan är.

– Vi tar emot ungdomar från 17 år som bedöms vara ganska självständiga och utan större vårdbehov. Men de behöver en trygg bas med boende och visst stöd, säger Per-Oskar Gundel, föreståndare för Skyddsvärnets träningslägenheter.

Därför hoppas han på att fler ungdomar som anvisats till staden kommer att flytta in när upphandlingen är klar.

– Vi står så klart med kostnader för boendet idag, men behöver invänta kommunernas omställning. Jag har tilltro till att vi ligger rätt i linje med de nya reglerna och att vi har något bra att erbjuda både ungdomarna och kommunerna, säger Per-Oskar Gundel.

Fakta

Så många ensamkommande har kommit till Hässelby-Vällingby

Under 2015 anvisades 140 ensamkommande barn och ungdomar till Hässelby-Vällingby.

Flest kom under september, oktober, november och december.

Mellan januari och september 2016 anvisades 25 ensamkommande barn och ungdomar till Hässelby-Vällingby, de flesta i början av året.

Källa: Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning