70 lägenheter på gång – vid Bergslagsvägen

Inom det röda fältet ska lägenheterna hamna.
Inom det röda fältet ska lägenheterna hamna.
70 nya bostadsrätter planeras utmed Bergslagsvägen i höjd med Vällingby centrum.

Tre stycken punkthus som totalt kommer att inrymma 70 lägenheter planeras på grönområdet mellan Grimstagatan och Bergslagsvägen.

Alla lägenheter är bostadsrätter och det innebär att fördelningen av hyresrätter och bostadsrätter jämnas ut en aning i området, där det i nuläget är en stor majoritet hyresrätter, skriver stadsbyggnadskontoret.

Husen kommer att hamna i en miljö med mycket buller men de problemen räknar man med att kunna lösa med tekniska verktyg.

Tanken är att planerna ska gå ut på samråd om cirka ett år och att detaljplan kan antas under andra kvartalet 2019.