Lägenheter i Bromstensstaden på samråd

De 1000 lägenheter som ska byggas vid Bromstens industriområde ligger nu ute på samråd.
De 1000 lägenheter som ska byggas vid Bromstens industriområde ligger nu ute på samråd.
Staden vill bygga 1000 nya lägenheter i Bromstens industriområde.

Och arbetet med detaljplanen pågår– nu kan du lämna dina synpunkter på bygget.

Detaljplanen för de fyra fastigheterna Gustav 1, Gunhild 3, 4 och 7 i Bromsten går nu ut på samråd. Stockholms stadsbyggnadskontor skriver att syftet med detaljplanen är att omvandla en del av industriområdet till en funktionsblandad stadsdel för boende, besökare, bostäder, verksamheter och förskola.

Enligt planen ska Skogängsvägen bli det nya huvudstråket mellan Spånga och Bromsten. Och Nu kan boende i området lämna sina egna tankar om byggprojektet. Förslaget till detaljplanen är på samråd från 15 februari till 28 mars. Och förslaget presenteras på Fyrkanten, Biblioteket i Spånga eller på kommunens hemsida.

* Tidigare hade artikeln en felaktig bild från etapp 1 av bygget. Det är nu åtgärdat.