500 lägenheter i nytt kvarter vid Söderhöjden

Söderhöjden nybygge
Förutom husen på bilden föreslås en gång- och cykelbro över till Barkarby handelsplats.
Söderhöjden nybygge
Så kan det nya området komma att se ut.
Söderhöjden nybygge
Förslag på hur byggnader – sett söderut från Snapphanevägen.
Söderhöjden nybygge
Karta över byggnadernas föreslagna placering.
Femhundra nya lägenheter ska byggas mellan Söderhöjden och E18. Förutom lägenhetshus ska även radhus, förskolor och centrumlokaler byggas. ”Ett fantastiskt förslag”, enligt kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S). ”Dags att tänka på hela området”, säger Lennart Nilsson (KD).

Kommunen har antagit en detaljplan för ett nytt bostadsområde mellan Snapphanevägen och E18 vid Söderhöjden/ Tallbohov. Enligt planen ska femhundra nya lägenheter byggas, tillsammans med radhus, förskolor och centrumlokaler. Bland lägenheterna ska en del bli hyresrätter, och en del bostadsrätter.

Dessutom planeras en gång- och cykelbro mellan det nya området och Barkarby handelsplats, som ligger på andra sidan.

Just nu finns tid för att överklaga, vilket kommunen räknar med kommer ske. Beräknad byggstart för projektet är tidig vår 2018 – inräknat en överklagansprocess. Den styrande koalitionen ser projektet som ett sätt att utveckla Söderhöjden, ett område där det länge saknats investeringsvilja. Men oppositionen tycker att förslaget är för spretigt och saknar det helhetsgrepp om området som skulle behövas.

–Man behöver en större plan för området och dess koppling till Barkarbystaden. Vad som sker nu är att man tar en liten plupp och bygger några hus här och några hus där – det är dags att tänka på hela området och hur man kan göra det mer attraktivt, säger Lennart Nilsson (KD).

Lennart Nilsson anklagar också koalitionen för att agera kortsiktigt och inte ta tillvara på områdets potential. Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordförande, känner igen kritiken men håller inte med.

– Till att börja med är det här inte ett litet projekt, det är femhundra bostäder. Det går alltid att göra större omtag men då är det en helt annan tidsprocess – Järfällaborna och stockholmarna behöver bostäder idag.