ANNONS

310 nya lägenheter i Skarpnäck

Här föreslås ett nytt bostadsområde med 220-310 lägenheter.
Här föreslås ett nytt bostadsområde med 220-310 lägenheter.
310 nya lägenheter kan byggas vid Gamla Tyresövägen i Skarpnäck.
Drygt hälften hyresrätter.
Samtidigt föreslås Skarpnäck och Sköndal knytas ihop.
ANNONS

Mellan 220 och 310 nya lägenheter kan byggas vid Gamla Tyresövägen, vid skogspartiet Skevrodret norr om Flygledargatan i Skarpnäck. Den 9 november fattar exploateringsnämnden beslut om markanvisningar till flera olika bolag.

Drygt hälften av lägenheterna, 55 procent, föreslås bli hyresrätter.

Tanken är att Gamla Tyresövägen ska omvandlas till en gata med stadskaraktär.

– Vi tror att det finns förutsättningar för lokaler i korsningen Gamla Tyresövägen och Flygledargatan, säger Johan Rapping, handläggare på Exploateringskontoret.

Tänker ni er även butiker i bottenvåningen i bostadshusen längs med Gamla Tyresövägen?

– Exakt omfattning av lokaler får vi studera i planarbetet.

I området planeras även en förskola med fyra avdelningar. Och byggaktörerna ska tillsammans med Stockholms stad utreda förutsättningarna för att bygga ett gemensamt garage och en gemensam sopsug.

I planerna ingår även att bygga ett nytt cykelpendlingsstråk som ska binda samman Skarpnäck med Sköndal.

Området som ska bebyggas består idag av skog.

ANNONS

Bostäderna är en del av programmet för Bagarmossen-Skarpnäck som innehåller cirka 3500 nya bostäder.

Markanvisningarna ska enligt förslaget gå till Magnolia, Active Fastighet, L&L Riksby Fastigheter, Linfast, Wästbygg och Skanska.

ANNONS